Hva skjer

Aktiviteter, events, foredrag m.m

På denne siden finner du informasjon om hva som skjer i og om eidsivatinget. Det være seg forskjellige arrangementer, forestillinger og andre aktuelle ting som har med Eidsivatinget å gjøre.

Kulturhistorien i bruk/prosjekt

Ingen andre steder i Norge kan man vandre pilegrimsleden mellom to verdensarvsteder som på Eidsvoll, over en strekning på noen få kilometer fra tusenårsstedet Eidsivatinget ved Eidsvoll kirke til Eidsvollsbygningen. Leden går til dels også langs Andelva, et vakkert turområde i et rikt kulturlandskap med dype industrihistoriske røtter og tradisjoner.

I dette områder, ved Andelva, vil vi lage et historisk formidlingssted  til bruk for alle som går denne strekningen. Skogeier Haaken Eric Mathiesen har stilt et område rett nedenfor Eidsvollsbygningen til disposisjon for Eidsivatinget. I tillegg til en "historisk natursti" setter vi opp en paviljong med plass til en skoleklasse, med sitteplasser til 30 personer og bålplass.

Med sine nærhet til Eidsvoll 1814 vil det være enkelt for besøkende å ta en tur begge stedene i løpet av et par timer. 

Etablering av paviljongen baseres på en konstruksjon av trevirke og tekstiler som vikingseil, samt teglsteiner fra det gamle teglverket. Den skal være en lett konstruksjon som ikke krever fundamentering. Det tas hensyn til at konstruksjon og materialer skal oppfylle krav til vedlikehold og holdbarhet.

Paviljongens formål er å være en åpen og tilgjengelig formidlingsarena for  innblikk i vår spennende kulturhistorie, en turistattraksjon og rekreasjonsområde.

 


EIDSIVATINGETS BLOGG

DEL PÅ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin