Skolene / Undervisning

Historie er gøy! Demokrati, medborgerskap, identitet og menneskeverd. 1. - 13. klassetrinn​

Opplegg til skolen

Eidsivatinget deler skolearbeidet i 3 sektorer:

Den kulturelle skolesekken

Opplegg for alle 9. klassene i Eidsvoll. Ha det gøy med Eidsivatinget og tingstedets lover og regler.

Skolene

I «Overordnet del, verdier og prinsipper for grunnopplæringen» i den nye læreplanen er blant annet «demokrati, medborgerskap, identitet og menneskeverd» svært viktige elementer.

Eidsivatinget sitt program for skolene ivaretar nettopp disse verdibegrepene og målretter undervisningsoppleggene tilsvarende.

Fagmedarbeidere i Eidsivatinget bidrar på forespørsel vederlagsfritt med idéer, workshop, foredrag m.m.

Oppleggene har høy grad av elevaktivitet og søker å trekke paralleller mellom middelalderens rettskultur og lover og vår tids virkelighet.

Barneskolen 

Barneskolen med programmet «Barnas Eidsivating»

Tverrfaglig opplegg for 4. kl som avsluttes med uteforestilling for alle. Eidsivatinget gjenskapes.

Miljøet forvandles til «Vikingtid». Ulike scenarioer utspilles på tinget.  Det føres rettssaker, personer dømmes til ulike straffer eller frifinnelse. Ættekulturens verdier og sedvaneretten er rådende.  Barna har innøvd sanger og replikker og avslutter det hele med sang hvor alle hyller «demokratiet».

Ungdomsskolen

Identitet: «…. personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning…”(Store norske leksikon).

Ungdomsskolen med 2 opplegg:

DKS «Fra slagmark til demokrati» – for 9. klasse:

En skoledag  på Eidsivatinget i 2 deler:

A.  Rettssaker på tinget:

Kong Olav Haraldsson besøker Tinget og leder an i praktiske rettssaker og problemstillinger. Lov og domfellelse ut fra Tingets lover og tingmennenes medbestemmelsesrett.

B.  «Filosofiske samtaler» i kirken:

Diskusjoner, drøfting av begreper og problemstillinger. Oppgaver og elevaktiviteter.

Pris for DKS etter avtale.

Eidsvoll og sporene etter Olav Haraldsson – enekonge, Eidsivatinget, Magnus Lagabøte og landsloven…
Undervisningsopplegg  for ungdomsskolen.

Oppgavehefte til bruk i skolen – Elevaktiviteter.

Videregående

Videregående skole med programmet:
«Mennesket i historien og historien i mennesket».
Tverrfaglige undervisningsopplegg og forskningsarbeid basert på pensum, professor Jørn Øyrehagen Sunde sin bok Speculum Legale og annen faglitteratur.

Foredrag med professor Jørn Øyrhagen Sunde, Eidsvoll kirke.

Utstilling og foredrag

Her forteller professor Jørn Øyrehagen Sunde hvordan  Landslovene ble til.

Vil du vite mer om undervisningsopplegg og prosjekter?

Kontakt oss >>

Hva skjer

EIDSIVATINGETS BLOG 

Uncategorized

Eidsivatinget tusen år 1022 – 2022

Jubileumsfeiring juni 2022 Uke 24 i 2022 er viet tusenårsjubileet for Eidsivatinget. I hele Gardermoregionen blir det arrangementer, lokale og felles, gjennom hele året. Konserter,

LES MER »
1000 år

Tusenårsjubileum 1022 – 2022

17, juni 1022 satte Olav Haraldsson Eidsivatinget på Eid. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter Heidsær som var datidens navn på Mjøsa.  Eidsivatinget skulle få stor

LES MER »
Uncategorized

Seilet Scene innvidd!

10. september 2020 ble Seilet Scene åpnet med snorklipping av ordfører John-Erik Vika, kulturdirektør i Viken John Arve Eide og styremedlem i Eidsivatinget, Arnhild Ingeborgrud.
På bildene ser vi:
Navneskilt og informasjonstavle, Seilet sett mot Andelva og Mago A, snorklipping, publikum som kom for å bivåne begivenheten og høre på konserten som koret OPUS89 ga etter åpningen.
Mer enn 20 000 turgåere benytter turstien og pilegrimsleden som går forbi Seilet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for gaven som muliggjorde byggingen og håper scenen blir mye brukt!

LES MER »

DEL PÅ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin