Arrangement

Arrangement, aktiviteter, foredrag m.m.

Det jobbes med et jubiléums-spill som skal fremføres i 2022. Et spill om historien og hvordan den kan ha påvirket vårt demokrati. Spillet vil involvere barn og unge.Følg med for videre oppdatering angående dette.

Hva skjer

EIDSIVATINGETS BLOG 

DEL PÅ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin