1000 år - jubiléum

1030 - 2022 -2030

Aktuelle saker

I 2030 er det 1000 år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad. Tingstedene i vårt land vil frem mot 2030 markere jubiléumet, både regionalt og nasjonalt.

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.Foreleserne er blant de beste fagpersonene vi har innenfor de ulike områdene. Dessuten myndighetspersoner i fremtredende posisjoner innenfor samfunnutvikling og Norges rolle som bl.a. internasjonal konfliktmegler. Les mer

Det arbeides med et jubileums-spill. Les mer

Landslovutstillingen, som er en vandreutstilling, blir satt opp til jubileet i 2022. Sted: Traktorstallen på Eidsvoll Verk. Vi samarbeider jevnlig med eierne av utstillingen og holder oss oppdatert på utstillingens vei mot Eidsivatinget. Les mer

Hva skjer

EIDSIVATINGETS BLOG 

DEL PÅ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin