Eidsivatinget

- er en frivillig forening som formidler kunnskapen om vår lange og stolte kulturarv fra Tingkulturen til idag. Ved å ta navnet Eidsivatinget vil vi peke på de viktige prinsippene som skapte rettsstaten vår: folkestyre, medborgerskap, frihet og ansvar for fellesskapet; lover som bygde på folkets vilje - demokrati.Å kjenne sine røtter er nødvendig for å akseptere egen identitet og legge veien for videre vekst.

Eidsivatinget støttes av

Blogg

Prosjekter og arrangementer

Eidsvoll kommune vil markere 1000 års-jubiléumet i 2022

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Utstilling av Landslovene kommer til Eidsvoll i 2022.

Eidsivatinget har utarbeidet undersviningsmateriell til grunnskole, ungdomsskole og videregående skole.

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet hadde det vært en felles tingsamling i innlandet, ​

Days
Hours
Minutes
Seconds

Kontakt

Badet Kulturtun /// Eidsvollbakken 42 /// 2080 Eidsvoll - Norge​
Telefon /// +47 903 65 103 ​
Email: post@eidsivatinget.no​
Mandag - fredag /// 10:00-17:00

DEL PÅ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin