- er en frivillig forening som formidler kunnskapen om vår lange og stolte kulturarv fra Tingkulturen til idag. Ved å ta navnet Eidsivatinget vil vi peke på de viktige prinsippene som skapte rettsstaten vår: folkestyre, medborgerskap, frihet og ansvar for fellesskapet; lover som bygde på folkets vilje - demokrati.Å kjenne sine røtter er nødvendig for å akseptere egen identitet og legge veien for videre vekst.

Eidsivatinget støttes av

Tusenårsfest for folkestyre
Eidsivatinget 1022 - 2022

I 2030 er det 1000 år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad. Tingstedene i vårt land vil frem mot 2030 markere jubiléumet, både regionalt og nasjonalt.  Følg med – her kommer det oppdateringer om hva som skjer fremover i jubileusmarkeringen!  Les mer

Aktuellt

Aktiv kulturformidling

Eidsvoll kommune vil markere 1000 års-jubiléumet i 2022

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen), tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Utstilling av Landslovene kommer til Eidsvoll i 2022.

Eidsivatinget har utarbeidet undervisningsmateriell til grunnskole og videregående skole.

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet var det en felles tingsamling i innlandet, ​

Takk for at du er interessert i hva vi holder på med i Eidsivatinget!

© All rights reserved Eidsivatinget