Eidsivatinget

- er en frivillig forening som formidler kunnskapen om vår lange og stolte kulturarv fra Tingkulturen til idag. Ved å ta navnet Eidsivatinget vil vi peke på de viktige prinsippene som skapte rettsstaten vår: folkestyre, medborgerskap, frihet og ansvar for fellesskapet; lover som bygde på folkets vilje - demokrati.Å kjenne sine røtter er nødvendig for å akseptere egen identitet og legge veien for videre vekst.

Eidsivatinget støttes av

Blogg

Uncategorized
Rolf A. Thon

Seilet Scene innvidd!

10. september 2020 ble Seilet Scene åpnet med snorklipping av ordfører John-Erik Vika, kulturdirektør i Viken John Arve Eide og styremedlem i Eidsivatinget, Arnhild Ingeborgrud.
På bildene ser vi:
Navneskilt og informasjonstavle, Seilet sett mot Andelva og Mago A, snorklipping, publikum som kom for å bivåne begivenheten og høre på konserten som koret OPUS89 ga etter åpningen.
Mer enn 20 000 turgåere benytter turstien og pilegrimsleden som går forbi Seilet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for gaven som muliggjorde byggingen og håper scenen blir mye brukt!

Read More »

Prosjekter og arrangementer

Eidsvoll kommune vil markere 1000 års-jubiléumet i 2022

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen), tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Utstilling av Landslovene kommer til Eidsvoll i 2022.

Eidsivatinget har utarbeidet undervisningsmateriell til grunnskole og videregående skole.

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet var det en felles tingsamling i innlandet, ​

Kontakt

Badet Kulturtun /// Eidsvollbakken 42 /// 2080 Eidsvoll - Norge​
Telefon /// +47 903 65 103 ​
Email: post@eidsivatinget.no​
Mandag - fredag /// 10:00-17:00

DEL PÅ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Takk for at du er interessert i hva vi holder på med i Eidsivatinget!

© All rights reserved Eidsivatinget